Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 33 Bergshamra S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
33 Bergshamra S 1157 17,4% 30,9% 29,1% 22,6% 6,7% 47,8% 52,2% 8,6%  
Summa 1157 17,4% 30,9% 29,1% 22,6% 6,7% 47,8% 52,2% 8,6%

http://www.val.se