Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 14 Skytteholm S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
14 Skytteholm S 1568 16,8% 32,8% 19,9% 30,5% 4,3% 45,3% 54,7% 4,9%  
Summa 1568 16,8% 32,8% 19,9% 30,5% 4,3% 45,3% 54,7% 4,9%

http://www.val.se