Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 16 Skytteholm SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
16 Skytteholm SV 1497 18,8% 33,5% 21,0% 26,7% 6,9% 47,4% 52,6% 5,2%  
Summa 1497 18,8% 33,5% 21,0% 26,7% 6,9% 47,4% 52,6% 5,2%

http://www.val.se