Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 24 Råsunda Ö - Vasalund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
24 Råsunda Ö - Vasalund 1649 32,9% 37,4% 16,9% 12,8% 4,2% 49,8% 50,2% 7,2%  
Summa 1649 32,9% 37,4% 16,9% 12,8% 4,2% 49,8% 50,2% 7,2%

http://www.val.se