Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 25 Hagalund NO

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
25 Hagalund NO 1525 20,7% 41,2% 22,1% 16,0% 3,5% 51,5% 48,5% 8,1%  
Summa 1525 20,7% 41,2% 22,1% 16,0% 3,5% 51,5% 48,5% 8,1%

http://www.val.se