Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 26 Hagalund Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Hagalund Centrum 1673 25,0% 35,6% 23,8% 15,6% 8,1% 49,6% 50,4% 16,2%  
Summa 1673 25,0% 35,6% 23,8% 15,6% 8,1% 49,6% 50,4% 16,2%

http://www.val.se