Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 27 Hagalund V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
27 Hagalund V 1612 21,4% 35,7% 24,4% 18,5% 5,7% 48,1% 51,9% 8,2%  
Summa 1612 21,4% 35,7% 24,4% 18,5% 5,7% 48,1% 51,9% 8,2%

http://www.val.se