Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - 28 Hagalund S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
28 Hagalund S 1549 18,1% 34,2% 26,7% 21,1% 4,3% 47,9% 52,1% 14,4%  
Summa 1549 18,1% 34,2% 26,7% 21,1% 4,3% 47,9% 52,1% 14,4%

http://www.val.se