Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Stockholms län - Ålder och kön - Norrtälje - Norra Innerstan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrtälje - Norra Innerstan 1606 19,7% 24,4% 21,9% 34,1% 7,0% 45,4% 54,6% 2,9%  
Summa 1606 19,7% 24,4% 21,9% 34,1% 7,0% 45,4% 54,6% 2,9%

http://www.val.se