Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 1 Norra Luthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Norra Luthagen 974 26,2% 26,8% 16,8% 30,2% 6,2% 46,9% 53,1% 3,7%  
Summa 974 26,2% 26,8% 16,8% 30,2% 6,2% 46,9% 53,1% 3,7%

http://www.val.se