Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 3 Norra Kapellgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
3 Norra Kapellgärdet 1494 72,4% 15,6% 9,2% 2,8% 12,1% 50,7% 49,3% 9,6%  
Summa 1494 72,4% 15,6% 9,2% 2,8% 12,1% 50,7% 49,3% 9,6%

http://www.val.se