Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 5 Luthagen-Eriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
5 Luthagen-Eriksdal 1424 23,0% 28,4% 24,6% 24,0% 8,5% 46,9% 53,1% 4,1%  
Summa 1424 23,0% 28,4% 24,6% 24,0% 8,5% 46,9% 53,1% 4,1%

http://www.val.se