Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 6 Centrala Luthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
6 Centrala Luthagen 1008 27,0% 31,5% 21,0% 20,4% 5,4% 44,5% 55,5% 3,9%  
Summa 1008 27,0% 31,5% 21,0% 20,4% 5,4% 44,5% 55,5% 3,9%

http://www.val.se