Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 7 Östra Luthagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
7 Östra Luthagen 1489 41,3% 20,2% 14,4% 24,0% 8,3% 48,2% 51,8% 4,8%  
Summa 1489 41,3% 20,2% 14,4% 24,0% 8,3% 48,2% 51,8% 4,8%

http://www.val.se