Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 10 Östra Höganäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
10 Östra Höganäs 1458 30,6% 39,3% 14,0% 16,1% 3,3% 48,7% 51,3% 4,1%  
Summa 1458 30,6% 39,3% 14,0% 16,1% 3,3% 48,7% 51,3% 4,1%

http://www.val.se