Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 11 Norra Kvarngärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Norra Kvarngärdet 1010 28,2% 37,5% 20,6% 13,7% 6,2% 44,9% 55,1% 11,1%  
Summa 1010 28,2% 37,5% 20,6% 13,7% 6,2% 44,9% 55,1% 11,1%

http://www.val.se