Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 12 Södra Kvarngärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
12 Södra Kvarngärdet 1000 21,1% 30,2% 26,8% 21,9% 7,9% 43,1% 56,9% 6,3%  
Summa 1000 21,1% 30,2% 26,8% 21,9% 7,9% 43,1% 56,9% 6,3%

http://www.val.se