Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 17 Södra Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
17 Södra Centrum 1050 22,4% 28,4% 22,2% 27,0% 4,2% 49,0% 51,0% 6,4%  
Summa 1050 22,4% 28,4% 22,2% 27,0% 4,2% 49,0% 51,0% 6,4%

http://www.val.se