Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 18 Fålhagen-Östra Station

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
18 Fålhagen-Östra Station 1679 33,8% 38,5% 14,7% 12,9% 4,3% 47,1% 52,9% 3,7%  
Summa 1679 33,8% 38,5% 14,7% 12,9% 4,3% 47,1% 52,9% 3,7%

http://www.val.se