Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 19 Fålhagen-Vaksala Torg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
19 Fålhagen-Vaksala Torg 1483 31,6% 35,1% 17,8% 15,4% 6,6% 47,3% 52,7% 3,6%  
Summa 1483 31,6% 35,1% 17,8% 15,4% 6,6% 47,3% 52,7% 3,6%

http://www.val.se