Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 20 Petterslund-Almtuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
20 Petterslund-Almtuna 1750 26,7% 32,7% 20,9% 19,7% 7,3% 46,9% 53,1% 3,4%  
Summa 1750 26,7% 32,7% 20,9% 19,7% 7,3% 46,9% 53,1% 3,4%

http://www.val.se