Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 21 Norra Kungsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Norra Kungsängen 1241 21,4% 26,1% 19,3% 33,2% 4,8% 44,7% 55,3% 4,7%  
Summa 1241 21,4% 26,1% 19,3% 33,2% 4,8% 44,7% 55,3% 4,7%

http://www.val.se