Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 24 Södra Kungsängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
24 Södra Kungsängen 1504 20,7% 35,9% 27,7% 15,7% 5,0% 48,3% 51,7% 3,1%  
Summa 1504 20,7% 35,9% 27,7% 15,7% 5,0% 48,3% 51,7% 3,1%

http://www.val.se