Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 27 Fyrisvall-Librobäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
27 Fyrisvall-Librobäck 1755 30,2% 37,3% 19,5% 13,0% 6,3% 49,3% 50,7% 3,2%  
Summa 1755 30,2% 37,3% 19,5% 13,0% 6,3% 49,3% 50,7% 3,2%

http://www.val.se