Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 28 Sankt Johannes

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
28 Sankt Johannes 1392 41,7% 21,5% 18,1% 18,8% 8,1% 48,9% 51,1% 4,2%  
Summa 1392 41,7% 21,5% 18,1% 18,8% 8,1% 48,9% 51,1% 4,2%

http://www.val.se