Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 29 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
29 Centrum 868 27,5% 29,1% 21,3% 22,0% 5,1% 53,3% 46,7% 4,7%  
Summa 868 27,5% 29,1% 21,3% 22,0% 5,1% 53,3% 46,7% 4,7%

http://www.val.se