Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 32 Stenhagen-Herrhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
32 Stenhagen-Herrhagen 1448 18,3% 51,0% 18,2% 12,5% 8,6% 50,0% 50,0% 7,0%  
Summa 1448 18,3% 51,0% 18,2% 12,5% 8,6% 50,0% 50,0% 7,0%

http://www.val.se