Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 33 Stenhagen-Berthåga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
33 Stenhagen-Berthåga 1380 23,0% 40,7% 25,7% 10,7% 12,2% 48,6% 51,4% 8,0%  
Summa 1380 23,0% 40,7% 25,7% 10,7% 12,2% 48,6% 51,4% 8,0%

http://www.val.se