Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 35 Norra Flogsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
35 Norra Flogsta 1465 39,4% 21,4% 23,4% 15,8% 10,0% 46,6% 53,4% 4,6%  
Summa 1465 39,4% 21,4% 23,4% 15,8% 10,0% 46,6% 53,4% 4,6%

http://www.val.se