Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 36 Rickomberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
36 Rickomberga 1147 14,7% 32,9% 22,9% 29,5% 5,1% 43,1% 56,9% 3,2%  
Summa 1147 14,7% 32,9% 22,9% 29,5% 5,1% 43,1% 56,9% 3,2%

http://www.val.se