Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 37 Ekeby-Studentstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
37 Ekeby-Studentstaden 1479 77,1% 15,3% 4,9% 2,6% 15,5% 51,5% 48,5% 8,0%  
Summa 1479 77,1% 15,3% 4,9% 2,6% 15,5% 51,5% 48,5% 8,0%

http://www.val.se