Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 38 Kungsgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
38 Kungsgärdet 1778 20,5% 32,7% 25,3% 21,5% 6,2% 45,1% 54,9% 4,4%  
Summa 1778 20,5% 32,7% 25,3% 21,5% 6,2% 45,1% 54,9% 4,4%

http://www.val.se