Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 39 Kåbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
39 Kåbo 1347 31,3% 28,6% 20,6% 19,5% 9,1% 52,3% 47,7% 13,6%  
Summa 1347 31,3% 28,6% 20,6% 19,5% 9,1% 52,3% 47,7% 13,6%

http://www.val.se