Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 40 Eriksberg-Håga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
40 Eriksberg-Håga 1202 17,7% 29,0% 23,3% 30,0% 7,1% 41,7% 58,3% 5,1%  
Summa 1202 17,7% 29,0% 23,3% 30,0% 7,1% 41,7% 58,3% 5,1%

http://www.val.se