Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 41 Eriksberg-Västertorg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
41 Eriksberg-Västertorg 1075 17,9% 33,4% 21,4% 27,3% 3,5% 46,0% 54,0% 6,4%  
Summa 1075 17,9% 33,4% 21,4% 27,3% 3,5% 46,0% 54,0% 6,4%

http://www.val.se