Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 43 Eriksberg-Täljstenen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
43 Eriksberg-Täljstenen 1048 39,7% 31,1% 16,2% 13,0% 5,8% 44,5% 55,5% 7,7%  
Summa 1048 39,7% 31,1% 16,2% 13,0% 5,8% 44,5% 55,5% 7,7%

http://www.val.se