Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 48 Sernanders väg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
48 Sernanders väg 1482 76,9% 18,0% 3,2% 2,0% 26,6% 55,1% 44,9% 16,1%  
Summa 1482 76,9% 18,0% 3,2% 2,0% 26,6% 55,1% 44,9% 16,1%

http://www.val.se