Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 50 Yrsaparken-Nyby gård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
50 Yrsaparken-Nyby gård 1653 21,9% 34,8% 25,4% 17,8% 9,4% 49,4% 50,6% 5,1%  
Summa 1653 21,9% 34,8% 25,4% 17,8% 9,4% 49,4% 50,6% 5,1%

http://www.val.se