Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 52 Gamla Uppsala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
52 Gamla Uppsala 1122 16,8% 42,2% 25,4% 15,6% 8,5% 51,2% 48,8% 3,6%  
Summa 1122 16,8% 42,2% 25,4% 15,6% 8,5% 51,2% 48,8% 3,6%

http://www.val.se