Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 54 Norra Nyby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
54 Norra Nyby 1173 22,0% 24,2% 21,2% 32,6% 4,5% 49,4% 50,6% 4,3%  
Summa 1173 22,0% 24,2% 21,2% 32,6% 4,5% 49,4% 50,6% 4,3%

http://www.val.se