Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 55 Svartbäcken-Tuna Backar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
55 Svartbäcken-Tuna Backar 1284 22,5% 31,7% 21,4% 24,4% 5,3% 45,9% 54,1% 2,6%  
Summa 1284 22,5% 31,7% 21,4% 24,4% 5,3% 45,9% 54,1% 2,6%

http://www.val.se