Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 57 Norra Svartbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
57 Norra Svartbäcken 1854 22,7% 38,7% 22,3% 16,3% 7,1% 47,2% 52,8% 2,4%  
Summa 1854 22,7% 38,7% 22,3% 16,3% 7,1% 47,2% 52,8% 2,4%

http://www.val.se