Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 58 Norra Löten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
58 Norra Löten 1535 28,5% 32,2% 21,8% 17,5% 8,3% 43,8% 56,2% 7,4%  
Summa 1535 28,5% 32,2% 21,8% 17,5% 8,3% 43,8% 56,2% 7,4%

http://www.val.se