Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 59 Södra Löten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
59 Södra Löten 919 17,6% 30,3% 23,9% 28,2% 5,3% 46,6% 53,4% 5,1%  
Summa 919 17,6% 30,3% 23,9% 28,2% 5,3% 46,6% 53,4% 5,1%

http://www.val.se