Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 60 Bellmansgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
60 Bellmansgatan 1289 25,6% 26,0% 27,9% 20,5% 10,7% 48,7% 51,3% 5,6%  
Summa 1289 25,6% 26,0% 27,9% 20,5% 10,7% 48,7% 51,3% 5,6%

http://www.val.se