Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 61 Vaksala-Jälla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
61 Vaksala-Jälla 841 19,4% 41,9% 24,0% 14,7% 8,7% 54,8% 45,2% 5,4%  
Summa 841 19,4% 41,9% 24,0% 14,7% 8,7% 54,8% 45,2% 5,4%

http://www.val.se