Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 62 Norra Gränby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
62 Norra Gränby 1133 27,1% 35,9% 21,6% 15,4% 7,5% 47,7% 52,3% 9,8%  
Summa 1133 27,1% 35,9% 21,6% 15,4% 7,5% 47,7% 52,3% 9,8%

http://www.val.se