Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 64 Södra Gränby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
64 Södra Gränby 1444 16,8% 30,6% 23,6% 29,0% 4,9% 46,5% 53,5% 2,9%  
Summa 1444 16,8% 30,6% 23,6% 29,0% 4,9% 46,5% 53,5% 2,9%

http://www.val.se