Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 65 Norra Salabacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
65 Norra Salabacke 1166 22,8% 23,2% 18,0% 36,0% 4,5% 47,3% 52,7% 2,7%  
Summa 1166 22,8% 23,2% 18,0% 36,0% 4,5% 47,3% 52,7% 2,7%

http://www.val.se