Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till landstingsfullmäktige i Uppsala län - Ålder och kön - 66 Västra Salabacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
66 Västra Salabacke 1000 23,1% 32,0% 20,1% 24,8% 4,9% 45,4% 54,6% 2,4%  
Summa 1000 23,1% 32,0% 20,1% 24,8% 4,9% 45,4% 54,6% 2,4%

http://www.val.se